Förändringar i Twiik ABs ledning

Anders Gran, medgrundare och delägare i Twiik AB (under namnbyte) kommer att vid bolagsstämman lämna rollen som VD för bolaget och istället ta plats i Bolagets styrelse. Marcus Lindskog, idag ansvarig för affärsutveckling i bolaget tillträder som tillförordnad VD.

Anders Gran meddelade idag Bolagets styrelse att han önskar lämna rollen som VD då han fått frågan från valberedningen om att som styrelsens ordförande ta plats i Bolagets styrelse, vilken han förväntas bli invald i vid bolagets årsstämma 26 juni 2024.

Anders Gran var med och grundade Twiik, som kommer att byta namn i samband med Bolagets årsstämma. Han har varit VD sedan 2016. Bolaget har sedan starten utvecklats från att vara en renodlad konsumenttjänst till att genom förvärvet av Shapelink 2017 även fungera som en teknisk plattform för tränare och gym som vill erbjuda digitala träningstjänster. Bolaget noterades på Nasdaq First North 2021.
- Jag är stolt över den resa vi gjort med Twiik hittills och arbetet med att göra hälsa och träning tillgängligt för fler. Nu när avyttringen av Twiik Coaching Technologies AB är genomförd och grunden till 100 Days är satt är det också rätt timing att förändra ledarskapet i bolaget för att bygga rätt kompetens framåt. Vi har en stark och bra startposition och jag ser fram emot att vara med och stötta bolaget i en ny roll, säger Anders Gran.

- Anders Gran har gjort en stark insats för att bygga ett bolag som bidragit till att förändra den nordiska marknaden för digital träning. Han har lett bolaget genom alla dess faser från start till börsnotering. Det hade inte gått utan hans uthållighet och ledarskap. Jag har respekt för hans beslut och är samtidigt övertygad om att bolaget kommer att kunna ta tillvara Anders kompetens och erfarenheter både inom området digital träning och hans erfarenheter som entreprenör genom hans nya roll i styrelsen, säger Mårten Öbrink, avgående styrelseordförande i Twiik AB.

Marcus Lindskog, för närvarande ansvarig för affärsutveckling inom bolagets affärsområde 100 tillträder som tillförordnad VD i samband med stämman väljer in Anders Gran i bolagets styrelse. Marcus Lindskog är utbildad ekonom och fysioterapeut från Lunds Universitet och har en lång erfarenhet inom såväl sjukvård som friskvårdsbranschen. Marcus har arbetat med affärsutveckling och försäljning i bolaget sedan 2023.
- Vi har en både utmanande och spännande fas framför oss där vi som bolag fortsätter att utveckla vår produkt och på sikt bredda den. Fokus på metabol hälsa och hållbara livsstilsförändringar ökar och förstärks ytterligare genom den explosionsartade ökningen av livsstilsrelaterad ohälsa. Dessutom händer spännande saker inom interventioner för behandling av övervikt och obesitas som skapar stora möjligheter. Jag ser fram emot utmaningen och att få vara med och leda det viktiga arbetet i att skapa bestående beteendeförändring i stor skala.

Förändringarna träder i kraft i samband med bolagets årsstämma 20240626

För mer information, vänligen kontakta

Anders Gran, VD Twiik
Telefon: +46 (0)70 341 73 25
E-post: anders@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me

Om Twiik

Twiik AB är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar digitala träningsupplevelser för både individer och företag samt hjälper hälsobranschens aktörer att erbjuda engagerande digitala tjänster till sina kunder.

 www.twiik.me

Certified Adviser: Mangold Fondkomission AB

Bifogade filer

Förändringar i Twiik ABs ledning