Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fastighets AB Trianon

Flaggningsmeddelande i Fastighets AB Trianon

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556183-0281 Fastighets AB TrianonInstrumentSE0018013658 B class sharesInnehavareSEB Investment Management AB Före transaktionenAntal aktier11 216 300Antal rösträtter1 121 630 TransaktionenSkäl för flaggningKöpDatum2024-03-08Gränsvärde för rösträtter5 % Efter transaktionen:Antal - aktier11 946 300 - direkt innehavda rösträtter1 194 630 - indirekt innehavda rösträtter0Andel - aktier6,48816 % - direkt innehavda rösträtter5,00086 % - indirekt innehavda rösträtter0 %Fördelning av totalt innehavAndel rösträtterAntal aktier genom:Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,00086 % 11 946 300Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 - Fysisk avvecklade - Kontantavräknade TOTALT5,00086 % 11 946 300 Totalt antal rösträtter Koncernens samlade innehav - antal rösträtter1 194 630 - andel av rösträtter5,00086 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.