Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fastighets AB Trianon

Flaggningsmeddelande i Fastighets AB Trianon

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556183-0281 Fastighets AB TrianonInstrumentSE0018013658 A and B sharesInnehavareOlof Andersson Före transaktionenAntal aktier40 321 077Antal rösträtter6 633 993,3 TransaktionenSkäl för flaggningBolagshändelseDatum2024-04-15Gränsvärde för antal aktier25 %Gränsvärde för rösträtter30 % Efter transaktionen:Antal - aktier52 258 577 - direkt innehavda rösträtter73 704,5 - indirekt innehavda rösträtter7 754 038,8Andel - aktier26,08043 % - direkt innehavda rösträtter0,28888 % - indirekt innehavda rösträtter30,39192 %Fördelning av totalt innehavAndel rösträtterAntal aktier genom:Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 130,6808 % 52 258 577Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 - Fysisk avvecklade - Kontantavräknade TOTALT30,6808 % 52 258 577 Totalt antal rösträtter Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas - bolagOlof Andersson Förvaltnings AB - antal rösträtter7 754 038,8 - andel av rösträtter30,39192 % Koncernens samlade innehav - antal rösträtter7 827 743,3 - andel av rösträtter30,6808 % KommentarChanges due to: Corporate action and Share loan. 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.