Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fastighets AB Trianon

Flaggningsmeddelande i Fastighets AB Trianon

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556183-0281 Fastighets AB TrianonInstrumentSE0018013658 AktierInnehavareLänsförsäkringar Fondförvaltning AB Före transaktionenAntal aktier9 816 154Antal rösträtter9 816 154 TransaktionenSkäl för flaggningKöpDatum2024-04-15Gränsvärde för antal aktier5 % Efter transaktionen:Antal - aktier10 316 154 - direkt innehavda rösträtter10 316 154 - indirekt innehavda rösträtter0Andel - aktier5,15 % - direkt innehavda rösträtter4,04 % - indirekt innehavda rösträtter0 %Fördelning av totalt innehavAndel rösträtterAntal aktier genom:Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,04 % 10 316 154Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 - Fysisk avvecklade - Kontantavräknade TOTALT4,04 % 10 316 154 Totalt antal rösträtterInnehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.