Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fastighets AB Trianon

Flaggningsmeddelande i Fastighets AB Trianon

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556183-0281 Fastighets AB TrianonInstrumentSE0018013658 A and B sharesInnehavareOlof Andersson Före transaktionenAntal aktier50 696 077Antal rösträtter7 671 493,3 TransaktionenSkäl för flaggningAktielånDatum2024-03-08Gränsvärde för antal aktier25 %Gränsvärde för rösträtter30 % Efter transaktionen:Antal - aktier38 758 577 - direkt innehavda rösträtter73 704,5 - indirekt innehavda rösträtter6 404 038,8Andel - aktier21,05018 % - direkt innehavda rösträtter0,30854 % - indirekt innehavda rösträtter26,80805 %Fördelning av totalt innehavAndel rösträtterAntal aktier genom:Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 127,11659 % 38 758 577Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 - Fysisk avvecklade - Kontantavräknade TOTALT27,11659 % 38 758 577 Totalt antal rösträtter Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas - bolagOlof Andersson Fövaltnings AB - antal rösträtter6 404 038,8 - andel av rösträtter26,80805 % Koncernens samlade innehav - antal rösträtter6 477 743,3 - andel av rösträtter27,11659 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.