Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fastighets AB Trianon

Flaggningsmeddelande i Fastighets AB Trianon

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556183-0281 Fastighets AB TrianonInstrumentSE0018013658 B-sharesInnehavareMartin Gren Före transaktionenAntal aktier18 767 218Antal rösträtter1 876 721,8 TransaktionenSkäl för flaggningÖvrigtDatum2024-04-05Gränsvärde för antal aktier10 % Efter transaktionen:Antal - aktier19 329 718 - direkt innehavda rösträtter0 - indirekt innehavda rösträtter1 932 971,8Andel - aktier9,64679 % - direkt innehavda rösträtter0 % - indirekt innehavda rösträtter7,57627 %Fördelning av totalt innehavAndel rösträtterAntal aktier genom:Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 17,57627 % 19 329 718Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 - Fysisk avvecklade - Kontantavräknade TOTALT7,57627 % 19 329 718 Totalt antal rösträtter Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas - bolagGrenspecialisten Förvaltning AB - antal rösträtter1 932 971,8 - andel av rösträtter7,57627 % Koncernens samlade innehav - antal rösträtter1 932 971,8 - andel av rösträtter7,57627 % KommentarChanges due to: Share issue 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.