Fastighets Aktiebolaget Trianon: Trianon – Stärker finanser och ställer om – Mangold Insight Analys

Fastighetsbolaget Trianon redovisade hyresintäkter om 732,8 miljoner kronor under 2023. Det motsvarar en tillväxt vid jämförbart bestånd om 10 procent. Det var i linje med prognos. Uthyrningsgraden är fortsatt stark. Överskottsgraden överraskade om 68 procent och prognos höjs, hänfört till lyckade kostnadsbesparingar. Periodens resultat var lägre än prognos, då beståndet värderades ner om 273 miljoner kronor. Direktavkastningen ökade till 4,8 procent, med ett lägre fastighetsvärde. Belåningsgraden översteg även prognos, då skulderna ökat. Positivt i rapporten var en räntesäkringsgrad om 83 procent med en lägre snittränta sett till föregående kvartal. Trinaon har ställt om, med bland annat kostnadsbesparingar, som gett resultat. Avklarade hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen för 2024 och 2025 väntas ge stabila fastighetsvärden. 

Återköpserbjudandet av hybridobligationer har accepterats till ett nominellt belopp om 76 miljoner kronor, via en kvittningsemission. Vid en extra stämma röstades även en riktad nyemission igenom om 184 miljoner kronor. Det ska stärka kassaflödet och öka VPA. Samtidigt som kreditnyckeltal ska stärkas och en räntetäckningsgrad över 1,75 gånger nås. Utspädningseffekten blir då cirka 8,1 procent och ger ett lägre substansvärde per aktie.

Riktkursen sänks till 18,50 (19,50) kronor per aktie. Det motsvarar en uppsida om 7,3 procent med rekommendation neutral. Revidering motiveras främst av utspädning från emissioner. Om kostnadsarbetet fortsätter, kreditnyckeltal förbättras, tillsammans med tidigare räntesänkningar än väntat finns möjlighet till ytterligare uppsida.