Fastighets Aktiebolaget Trianon: Trianon – Stabil tillväxt med kostnadskontroll – Mangold Insight Analys

Fastighetsbolaget Trianon uppvisade hyresintäkter om 185,4 (183,2) miljoner kronor under det första kvartalet. Tillväxten uppgick till 9 procent, vid jämförbart bestånd. Nettouthyrningen uppgick till 7,6 miljoner kronor. Prognos för hyresintäkter höjs något framöver. Det då hälften av de hyreshöjningar som slutits för bostäder inte redovisas i det första kvartalet. Det väntas även ha bidragit till en lägre överskottsgrad om 64 procent och prognos bibehålls. En ihållande kostnadskontroll bidrog dock till ett förvaltningsresultat om 35,1 (31,4) miljoner kronor. Det är en ökning om 12 procent och prognosen höjs framöver. Uthyrningsgraden var något lägre men fortsatt stabil. Direktavkastningen uppgick till 4,8 procent, likt föregående kvartal och väntas inte bli högre framöver.

Efter återköp av hybridobligationer är 54 miljoner kronor kvar utestående. Den riktade nyemissionen tillförde även 184 miljoner kronor. Det väntas möjliggöra för värdeökande investeringar, där 54 procent av beståndet har renoveringspotential. Belåningsgraden var i linje med föregående kvartal om 57 procent. Snitträntan uppgick till 3,9 procent, högre än föregående kvartal. En ökad räntesäkringsgrad om 94 procent och räntebindning till 3,5 år väntas stabilisera. Mangold räknar fortsatt att räntetäckningsgraden överstiger 1,75 gånger under 2024 likt bolagets mål. 

Riktkursen höjs till 22,00 (18,50) kronor per aktie. Det motsvarar en uppsida om 8,9 procent med rekommendation neutral. Med högre marginaler, kreditnyckeltal enligt prognos och ett lägre ränteläge ser vi potentiell uppsida i Trianon. En viktig trigger är ett lägre avkastningskrav framöver, som kan överraska och bidra till ytterligare uppsida.