Fastighets Aktiebolaget Trianon: Trianon säljer byggrätter i Svedala

Trianon säljer fastigheten Svedala 22:8 Folkets Hus med byggrätter om 3 600 kvm BTA som möjliggör uppförande av 21 radhus. Köpare är Selihof Holding 6 AB.

Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 13 Mkr, vilket överstiger Trianons bokförda värden med cirka 2 Mkr. Försäljningen av fastigheten sker via bolag och frånträde har skett den 26 juni 2024.

Trianon äger och förvaltar cirka 350 hyresrätter samt fastigheter med bostadsnära handel i Svedala. Radhus är inte i linje med Trianons affärsidé, men vi driver andra detaljplaner i Svedala med fokus på flerbostadshus.

- Svedala är en växande tätort i Malmös omnejd och vi är glada att fortsätta vara med i den spännande stadsutvecklingen i kommunen, säger Olof Andersson, VD i Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och vice VD
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se