Fastighets Aktiebolaget Trianon: Trianon offentliggör prospekt i samband med upptagande till handel av nyemitterade B-aktier

Den 5 april 2024 offentliggjorde Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) ("Trianon" eller "Bolaget") att extra bolagsstämman den 5 april 2024 beslutat att godkänna styrelsens beslut från den 7 mars 2024 om riktade nyemissioner. Totalt ges 16 250 000 nya B-aktier ut i Bolaget genom nyemissionerna.

Det prospekt som upprättats med anledning av upptagande till handel av de nyemitterade B-aktierna godkändes av Finansinspektionen idag den 8 april 2024 och finns nu tillgängligt på Trianons webbplats, www.trianon.se. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

För ytterligare information, kontakta:

Olof Andersson, VD
Telefon: 040 611 34 97, olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
Telefon: 040 611 34 85, mari-louise.hedbys@trianon.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 april 2024, kl. 12:15