Fastighets Aktiebolaget Trianon: Extra bolagsstämma i Trianon

Extra bolagsstämma i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) hölls fredagen den 5 april 2024 i Malmö. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 7 mars om att öka bolagets aktiekapital med högst 5 234 375 kronor genom riktad kontant nyemission av högst 8 375 000 nya B-aktier.

Bolagsstämman beslutade vidare att godkänna styrelsens beslut från den 7 mars om att öka bolagets aktiekapital med högst 1 953 125 kronor genom riktad kontant nyemission av högst 3 125 000 nya B-aktier till vissa befintliga aktieägare.

Bolagsstämman beslutade slutligen att godkänna styrelsens beslut från den 7 mars om att öka bolagets aktiekapital med 2 968 750 kronor genom emission av 4 750 000 nya B-aktier. De nya aktierna betalas genom kvittning av de fordringar om 76 miljoner kronor som uppkommit till följd av erhållna accepter inom ramen för bolagets återköpserbjudande avseende bolagets hybridobligationer med ISIN SE0019019456.

- Emissionen var väsentligt övertecknad och vi är tacksamma för förtroendet från både befintliga och nya aktieägare, säger Olof Andersson, VD i Trianon.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionerna, se Trianons pressmeddelanden den 7 mars 2024 och 2 april 2024.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 april 2024 kl 16:45