Euroafrica Digital Ventures AB ingår avtal med AfriCar Group Pty. Ltd. avseende överlåtelse av verksamheten i Kupatana AB

Euroafrica Digital Ventures AB ("Bolaget" eller "Euroafrica Digital Ventures") offentliggjorde genom pressmeddelande den 16 januari 2024 avsikten att genomföra ett omvänt förvärv villkorat bland annat avyttring av verksamheten i dotterbolaget Kupatana AB och överlåtelse av Bolagets aktier i Social Content AB. Bolaget och Kupatana AB har idag ingått ett verksamhetsöverlåtelseavtal med AfriCar Group Pty. Ltd. ("Africar"), genom vilken all verksamhet i Kupatana AB ska överlåtas till Africar ("Transaktionen"), varefter Kupatana AB ska avyttras. Köpeskillingen för försäljningen uppgår till 750 000 SEK och ska erläggas kontant på tillträdesdagen. Transaktionen är villkorad godkännande på extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande efter att aktieöverlåtelseavtal avseende Social Content AB ingåtts.

Euroafrica Digital Ventures AB ("Bolaget" eller "Euroafrica Digital Ventures") offentliggjorde genom pressmeddelande den 16 januari 2024 avsikten att genomföra ett omvänt förvärv villkorat bland annat avyttring av verksamheten i dotterbolaget Kupatana AB och överlåtelse av Bolagets aktier i Social Content AB. Bolaget och Kupatana AB har idag ingått ett verksamhetsöverlåtelseavtal med AfriCar Group Pty. Ltd. ("Africar"), genom vilken all verksamhet i Kupatana AB ska överlåtas till Africar ("Transaktionen"), varefter Kupatana AB ska avyttras. Köpeskillingen för försäljningen uppgår till 750 000 SEK och ska erläggas kontant på tillträdesdagen. Transaktionen är villkorad godkännande på extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande efter att aktieöverlåtelseavtal avseende Social Content AB ingåtts.

Som tidigare kommunicerats har Bolaget ingått en avsiktsförklaring med majoritetsägarna i Deversify AB avseende omvänt förvärv, villkorat bland annat avyttring av verksamheten i Kupatana AB och överlåtelse av Bolagets aktier i Social Content AB. Bolaget och Kupatana AB har idag ingått avtal avseende överlåtelse av all verksamhet i Kupatana AB. Överlåtelseavtalet är villkorat av att extra bolagsstämma godkänner överlåtelsen. 

Köpeskillingen för försäljningen uppgår till 750 000 SEK och ska erläggas kontant på tillträdesdagen, vilken är planerad till dagen för när extra bolagsstämma godkänner överlåtelsen.

Lotta Tjulin Thörnqvist, VD för Euroafrica Digital Ventures kommenterar:
"Ledning och styrelse har har utvärderat flera olika alternativ för avyttringen av Kupatana, där Africar gav det bud som gjorde affären möjlig. Vi är givetvis nöjda med resultatet och det faktum att Kupatana tas vidare av ett bolag som är specialiserade på och fokuserade kring onlinemarknadsplatser på den afrikanska marknaden. Vi är övertygade om att Kupatana därmed går en ljus framtid till mötes."

Om Africar Group Pty. Ltd. 
Africar Group är den ledande aktören av onlinemarknadsplatser på afrikanska marknader som erbjuder privatpersoner och företag att köpa och sälja bilar (bilar, lastbilar och motorcyklar) och närliggande tjänster och produkter. Africar Groups verksamhet startade 2017 är en del av ECV Group. Läs mer på www.africargroup.com/.

För ytterligare information:
Lotta Tjulin Thörnqvist, VD Euroafrica Digital Ventures AB
E-post: lotta.tjulin@euroafricadv.com
Telefon: +46 703862497

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om Euroafrica
Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com
Följ oss i sociala medier på Linkedin.Bifogade filer

PM-Kupatana_Africar.pdf