Enersize – seminarium tillsammans med partnern Momentum

Enersize partneransvarige, Steffen Kjellshög, presenterade Enersize i Momentums liveseminarium för inbjudna åhörare.

Enersize var inbjudna att hålla en ca 15 minuter lång presentation följt av frågestund för inbjudna till partnern Momentums seminarie.

Momentums seminarier besöks av både inbjudna befintliga och potentiellt nya kunder samt partners vilket är en positiv möjlighet att ytterligare tillsammans lyfta och diskutera vikten av insatser för att minska energiförbrukningen inom industrin och bidra till en tydlig omställning för att gynna både klimatet och konkurrenskraften. I april kommer en uppföljning.

Enersize partneransvarige, Steffen Kjellshög, lyfte flera viktiga aspekter med Enersize lösning inom läcksökning och analys.

Utdrag med Steffens presentation finns att se här;

https://www.enersize.com/marketnews

”Det händer mycket i och kring Enersize nu och en uppdatering om vad vi gör och står för samt hur resan ser ut framåt är spännande att lyfta och responsen är idel positiv. Steffen har i sin presentation tagit möjligheten att lyfta några viktiga aspekter av våra system och summerat hur vår mjukvara tillsammans med vår partner kan bidra till både våra, Momentums och våra kunders mål med energibesparing, Co2 reduktion och ökad lönsamhet för alla. Budskapet är tydligt och enkelt och Steffen visar på att tiden är inne för action och visar att vi är med och driver på med mer kundevenemang, sälj och partnerlösningar än någonsin tidigare. Samtidigt som leverans löpande arbetar med befintliga och nya redan bokade uppdrag. Målsättningen och planen ligger fast och vårt budskap blir förhoppningsvis på alla fronter tydligare och tydligare…”, säger VD, Johan Olson, Enersize

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Johan Olson, VD
Telefon: +46 705 424600
E-post: johan.olson@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB

Bifogade filer

Enersize – seminarium tillsammans med partnern Momentum