Enersize – Region Skåne meddelar stöd om 250kkr för Polensatsning

Enersize har genom region Skåne och partners blivit beviljade en fortsatt satsning mot Polen. I januari meddelade Enersize att man blivit utvald till ”shortlist” i BAPSEA projektet där man inte går vidare under våren. Vi fokuserar nu i och med detta stöd fullt på den europeiska marknaden med i första hand Sverige, Norden och Polen för sommaren.

Enersize har idag en positiv trend på den inre marknaden och för att inte sprida sig för brett har vi tagit beslut om att fokusera på detta under första 2/3 av 2024. Partnernätverket i Sverige kräver tid och uppmärksamhet medan övriga delar av världen så klart fortsatt är intressant och därför låter vi befintliga partners så länge hantera dessa marknader.

Satsning på Asien skjuts preliminärt till hösten 2024. Vi har en löpande dialog om resurser med både Energimyndigheten och Business Sweden för att se på kommande möjligheter i liknande projekt. Vi ser både stor potential och ett ökat behov i Asien och därmed är det framgent ett prioriterat område. Det kräver dock resurser och det är en viktig fråga inte bara för oss utan också för medparten om vi ska få ut en verklig nytta av ett projekt som BAPSEA. I kommande samarbete måste kommittent från alla parter vara på marknadsframgång och verklig handling.

Fokus på Polen och de resultat vi skapat i tidigare projekt EPHIA är mycket intressant och vi ser framför oss att detta kan ge ett avstamp in i övriga Europeiska länder inom kort. Det nya projekter omfattar ett stöd på ca 250kkr och sträcker sig över sex månader.

”- Stödet i Polen beviljas och BAPSEA projketet går inte vidare men ny dialog kommer att återupptas i nästa ansökningsomgång när vi har resurser att göra en fortsatt satsning även i Asien. Det är viktigt att vi leverera kvalitet i vår dialog med både befintliga och nya partners på vår inre marknad och därför bedömer jag det som klokt att inte ta nya direktmarknader utan att fortsätta med befintliga partners på den internationella scenen. EUs inre marknad som inkluderar vår inhemska är en viktig och starkt växande marknad som vi vill säkerställa marknadsandelar på. Asien är sannolikt nästa steg men med en slimmad organisation ska vi bygga en stabil tillväxt och inte förhasta oss… Med nya EU regler (CSRD, EED m.fl.) så kommer den inre marknaden att öka enormt enligt min bedömning och det vill vi inte på några villkor missa…”, säger VD, Johan Olson, Enersize

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:


Johan Olsson, VD
Telefon: +46 735 215580
E-post: ir@enersize.com

Alexander Fällström, Styrelseordförande
Telefon: +46 703 070914
E-post: alexander.fallstrom@enersize.com

Om Enersize


Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB

Bifogade filer

Enersize – Region Skåne meddelar stöd om 250kkr för Polensatsning