Enersize – positiv utveckling med partnern Momentum

Enersize partneransvarige, Steffen Kjellshög, fortsätter bygga samarbete med ytterligare säljwebinarier till en intresserad säljkår, via Momentums livewebinarium och i april medverkade drygt 30 säljare från hela Sverige.

Enersize och Steffen Kjellshög arbetar aktivt tillsammans med partnern Momentum med säljwebinarier och utbildningar i syfte att uppdatera och öka aktiviteterna runt om i landet. I april var det drygt 30-tal engagerade säljare och kundansvariga på plats och tog del av uppdateringar och nya möjligheter med Enersize lösningar.

Steffen Kjellshög går tillsammans med säljare och ledning genom de nya uppdateringarna i Enersize produkter och tjänster.

”Det händer mycket både från Enersize sida och i regler och krav från offentligt håll och gemensamt ser vi en ökad potential i marknaden som vi snabbt vill möta upp. Jag vill därför se till att våra partners har alla de verktyg och den information som de behöver för att nå för och bättre affärer.”, säger partneransvarige Steffen Kjellshög, Enersize

Momentum är etablerade i hela Sverige och har ett 10-tal Certifierade Enersize tekniker fördelade över hela Sverige. Kunderna består i huvudsak av större och mindre industriföretag vilket matchar mycket väl med Enersize målgrupp.

”För att nå ut är det viktigt för oss att vi har partners som också kan utföra installation och service i hela landet då vi inte har eller ens har ambitionen att själva kunna leverera på hela Sverige då vi i första hand är en leverantör och partner. Budskapet är tydligt från alla parter och Steffen visar på att tiden är inne för action och tillsammans driver vi på med mer kundevenemang, sälj och partnerlösningar än någonsin tidigare.”, säger VD, Johan Olson, Enersize

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:


Johan Olsson, VD
Telefon: +46 735 215580
E-post: ir@enersize.com

Alexander Fällström, Styrelseordförande
Telefon: +46 703 070914
E-post: alexander.fallstrom@enersize.com

Om Enersize


Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB

Bifogade filer

Enersize – positiv utveckling med partnern Momentum