Enersize Oyj tidigarelägger publicering av årsredovisning

Enersize Oyj har beslutat att tidigarelägga publicering av årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 till den 6 maj 24.

Tidigare datum för publicering av årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 var 10:e maj 2024 men tidigareläggs nu till den 6 maj 2024.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:


Johan Olsson, VD
Telefon: +46 735 215580
E-post: ir@enersize.com

Alexander Fällström, Styrelseordförande
Telefon: +46 703 070914
E-post: alexander.fallstrom@enersize.com

Om Enersize


Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB

Bifogade filer

Enersize Oyj tidigarelägger publicering av årsredovisning