Enersize – Nytt samarbete med industriellt försörjningsbolag

Enersize har tecknat ett nytt avtal om samarbete med ett bolag i Norden som är distributör av industriellt underhåll, reparation och översyn (MRO) produkter och tjänster, med många premiummärken. Bolaget finns huvudsakligen i Norden och har en rad stora kunder inom industrisektorn i Sverige och räknar med att öka sin verksamhet ytterligare inom kommande år. Samarbetet ingår som en del i deras service då de har ansvar för både inköp och effektiviseringar på fler olika bolag i både Sverige och Norden. Avtalet är ett samarbetsavtal och beräknas följas av avtal initialt med kunder i Sverige men kan så klart bli aktuellt även i andra länder efterhand.

Avtalet är i enlighet med vår Enersize policy inte exklusivt men idag erbjuder samarbetspartnern inga alternativa lösningar inom tryckluft varför vi kommer med ett unikt och exklusivt tillskott till deras verksamhet och deras kunders effektivisering.

Samarbetsavtal inom försörjning och inköp samt service och underhåll har blivit allt vanligare och många industrier sparar stora pengar på att lägga ut detta till denna typ av specialistföretag. Det ökar fokus på både effektivisering och underhåll som ger tydliga ROI.

Enersize lösning är efterfrågat som lösning och som en helhet där vi gemensamt avser att hjälpa kunder till stora besparingar och effektiviseringar.

Vår nya samarbetspartner har visat att de kan hjälpa sina kunder på ett mycket positivt sätt och tillsammans kommer vi kunna fortsätta bygga på detta även inom tryckluftsidan. Det ger stora besparingar för industrin och kraftigt sänkta utsläpp som kommer alla till gagn. Det är således en positiv nyhet på flera plan och vi ser fram emot att snart kunna inleda leveranser till nya gemensamma kunder och efterhand även utöka med fler erbjudanden, tjänster och lösningar.

”Samarbete med redan befintliga och framgångsrika distributörer till industrin är viktigt och det är mycket glädjande att vi nått fram till ett samarbetsavtal som vi menar kommer gynna alla parter. Vi tror på att bygga långa och goda relationer baserade på kvalitet och behov tillsammans med proffs. Sen vill jag ändå tillägga att våra egna säljteam fortsatt bearbetar kunder och fortsätter initierar nya affärer på i huvudsak löpande avtal. Men vi vet att dessa initiala insatser tar tid innan de leder till större och mer omfattande avtal. Det är en väldig fördel att vi parallellt kan bearbeta marknaden på fler olika sätt och på så sätt bygga för framtida stabilitet och parera ibland väldigt långa beslutstider.”, säger VD, Johan Olson, Enersize

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Johan Olson, VD
Telefon: +46 705 424600
E-post: johan.olson@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB

Bifogade filer

Enersize – Nytt samarbete med industriellt försörjningsbolag