Enersize – ny approval för ”Fair consumption” patent i USA

Enersize har via vårt ombud AWA patent erhållit notifikation om att vi fått nytt ”approval” på en av våra patentansökningar avseende ”Fair consumption”.

Patentansökan är därmed i sista steget före utfärdande av patentbrev inom USA vilket är mycket positivt. Mer information om patentet finns i patentansökan, Fair Consumption-PC-US AWA ref: PC-US-21124033. Detta innebär att vi inom kort räknar med att ha 2-3 godkända patent i USA och motsvarande i EU samt redan befintliga i Kina.

Enersize inväntar ytterligare svar från ansökningarna och förväntas få det under våren.

”Patent är en viktig del i värde och skydd för en organisation som arbetar med modeller och beräkningar som Enersize och därför är det så klart mycket glädjande att vi fått ytterligare framgångar på patentsidan.”, säger Vd Johan Olsson, Enersize

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Johan Olson, VD
Telefon: +46 705 424600
E-post: johan.olson@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB

Bifogade filer

Enersize – ny approval för ”Fair consumption” patent i USA