Enersize – ny approval för ”Fair consumption” patent även i Indien

Enersize har via vårt ombud AWA patent erhållit notifikation om att vi fått nytt ”approval” på en av våra patentansökningar avseende ”Fair consumption”.

Patentansökan är därmed i sista steget före utfärdande av patentbrev även i Indien vilket är mycket positivt. Mer information om patentet finns i patentansökan, Fair Consumption-PC-IN, Indian Patent No. 485415. Detta innebär att vi inom kort räknar med att ha godkända patent i USA, EU samt i Indien förutom redan befintliga i Kina.

Enersize inväntar ytterligare svar från ansökningarna och förväntas få det under våren.

”Patent är en viktig del i värde och skydd för en organisation som arbetar med modeller och beräkningar som Enersize och därför är återigen glädjande att vi fått ytterligare framgångar på patentsidan. Indien är en stor marknad och även om vi inte arbetat aktivt mot den marknaden än ger detta oss nya möjligheter på sikt.”, säger Vd Johan Olsson, Enersize

Bifogade filer

Enersize – ny approval för ”Fair consumption” patent även i Indien