Enersize – Initial order på 300kkr efter godkännande som leverantör

Enersize har nu erhållit initiala orders som motsvarar ett värde på ca 300kkr som är en direkt följd av att Enersize tidigare godkänts som leverantör till denna större koncern. Detta förfarande är en process som blir allt vanligare. Ordern berör som tidigare nämnts enbart en enskild site och berör i nuläget alltså inte vare sig de övriga svenska eller internationella siterna som kunden driver. Ett viktigt steg för Enersize och visar att genom aktivt och systematiskt arbete tar vi oss in via dessa typer av leverantörsavtal både lokalt och internationellt. Det skapar långsiktiga förutsättningar för ökad försäljning och stabilitet.

Ordern kommer att utföras med start i kvartal 1 och planeringen med kund startar omedelbart varefter betalning sker på löpande räkning. Som tydliggörande av vår tidigare kommunikation rörande tider från inledande diskussioner om affärer och den tröghet som ligger i systemet kan vi se att även det leder till en tydlig och bra bas för våra gemensamma ansträngningar att snabbt komma i gång och få en leveransplan på plats. Den hittills långa processen för att nå avslut som inte sällan kan ta drygt 6 månader innebär även att det finns mycket som redan behandlats och hanterats mellan kund och våra säljare och projektledare.

Vi kan se att fler avtal sannolikt kommer att godkännas under våren baserat på vår aktiva bearbetning i höstas och såklart den nuvarande. Det är således ytterligare ett positivt steg och vi ser fram emot att snart kunna inleda leveranser till fler kunder och efterhand även utöka med fler tjänster och lösningar.

”Som jag sa tidigare är det viktigast att ta sig igenom nålsögat när det gäller försäljning även om det är ett krävande steg i alla affärer så är det nyckeln till en långsiktig och bra relation med kunder och inte minst inom industrin. Det är som vi sagt många gånger en mycket trög marknad vilket initialt är ett bekymmer för alla mindre bolag. Men det kan också vändas till något positivt för det gör att vi kan bygga långa och goda relationer baserade på kvalitet och behov snarare än enbart pris.”, säger VD, Johan Olson, Enersize

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Johan Olson, VD
Telefon: +46 705 424600
E-post: johan.olson@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB

Denna information är sådan information som Enersize är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-01-29 14:54 CET.

Bifogade filer

Enersize – Initial order på 300kkr efter godkännande som leverantör