Enersize – godkänns som ny leverantör till ny större kund

Enersize har anmodats att ansöka om godkännande som leverantör till en större koncern inom stålbearbetning. Detta är en process som blir allt vanligare och som vi tidigare aviserat ofta krävs bland de lite större kunderna. Den aktuella kunden som har drygt 8000 anställda är en internationell koncern med flera siter i Sverige. Diskussionen rör inledningsvis analys och utredning för någon eller några av de svenska siterna efter att en initial Q+Xray order levererats till kund under april. Det är ett viktigt steg för Enersize som visar att vår expertis och vårt oberoende är en stor fördel för oss när det gäller denna typ av kunder.

Vi vill förtydliga att inga avtal är tecknade än utan Enersize enbart anmodats att bli godkänd leverantör och därmed kan vi heller inte ange något värde för denna kund i dagsläget.

Men då Enersize är mitt i en emission anser vi denna information är av stor vikt för alla även om den inte kan kvantifieras i värde då det fortsatt kräver ett avtal. Dock har man från företaget meddelat att man önskar köpa experttjänster för analys och utredning samt stöd rörande hela tryckluftssystemet på flera orter så snart leverantörsavtal finns.

Kunden är aktiv i arbetet med energieffektivisering och har stora och tydliga miljömål som så klart sammanfaller väl med våra tjänster.

Värdet på kommande avtal får betraktas som ett löpande avtal om konsulttjänster och så snart vi vet mer kommer det att meddelas.

”Det är alltid svårt att veta vad det kan leda till men vi är beredda att växla upp organisationen för att matcha det konsult-och leveransbehov som krävs både för denna och andra som vi löpande arbetar med. Vi har förberett vår organisation för att kunna växa snabbt om det behövs och har resurser som vi kan ta i anspråk på kort varsel om det behövs. Men då vi ännu inte vet omfattningen har vi inga planer än på att expandera mer än vad som redan är planerat. Vi vet av erfarenhet att det ofta tar lite tid att nå fram till avtal även om detta tycks initialt handla om hela paketet för att nå till ”champion nivå” enligt vår flerstegs modell. Skulle det bli så ingår det ju i så fall allt från kartläggning, analys och förändringsarbete redan som en initial del. Dessa delar är ofta snabbare till beslut men som helhet ser jag det ändå som en långsiktig och stabil möjlighet att implementera något riktigt bra. Vi siktar alltid på att bygga långa och goda relationer baserade på kvalitet och behov snarare än korta insatser. Slutligen kan jag bara säga att vi så klart är mycket positiva till denna anmodan men jag drar inga växlar på det förrän vi har hela bilden klar och då kommer det också meddelas så klart.”, säger VD, Johan Olson, Enersize

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:


Johan Olsson, VD
Telefon: +46 735 215580
E-post: ir@enersize.com

Alexander Fällström, Styrelseordförande
Telefon: +46 703 070914
E-post: alexander.fallstrom@enersize.com

Om Enersize


Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB

Bifogade filer

Enersize – godkänns som ny leverantör till ny större kund