Enersize Godkänd som en Del av ”Energy Efficiency Movement” som nu blir en Stiftelse

Enersize är stolta att tillkännage sitt godkännande som en del av den nyetablerade stiftelsen "Energy Efficiency Movement" (EEM). Det globala initiativet, tidigare drivet av ABB, har nu ombildats till en självständig stiftelse med stöd från nyckelaktörer som Alfa Laval.

Vad är "Energy Efficiency Movement"?

Energy Efficiency Movement är ett internationellt samarbete som förenar företag, organisationer och individer för att främja hållbar energianvändning och minska koldioxidutsläpp. Genom att dela bästa praxis, teknologiska innovationer och framgångshistorier, syftar EEM till att accelerera övergången till en mer energieffektiv och hållbar framtid. Med ombildningen till en stiftelse, stärker EEM sitt långsiktiga åtagande och möjliggör bredare samarbete och påverkan.

Enersize's Roll i EEM

Som en del av Energy Efficiency Movement kommer Enersize att bidra med sin expertis och innovativa lösningar för optimering av tryckluftssystem, som är en av de mest energikrävande processerna i många industrier. Enersize's möjliggör 30-50 % energibesparing genom avancerad dataanalys och realtidsövervakning.

Citat från Enersize VD, Johan Olsson

"Vi är hedrade att bli godkända som en del av Energy Efficiency Movement. Detta godkännande känns som ett tydligt erkännande av vår långsiktiga satsning på att förbättra energieffektiviteten och reducera koldioxidutsläppen. Vi ser fram emot att samarbeta med andra ledande aktörer inom EEM för att främja hållbara energilösningar globalt."

Fördelar för Kunder och Partners

Genom att vara en del av EEM kommer Enersize att ha tillgång till ett brett nätverk av samarbetspartners och resurser som ytterligare kan stärka företagets erbjudanden. Kunder kan förvänta sig förbättrade lösningar och ökade möjligheter till energibesparingar, vilket i sin tur leder till minskade kostnader och miljöpåverkan.

Om Enersize

Enersize är en pionjär inom energieffektivisering av tryckluftssystem, med en vision att skapa en mer hållbar och energieffektiv värld. Företagets lösningar kombinerar avancerad teknik med djup branschkunskap, vilket resulterar i betydande energibesparingar och optimerad drift för kunder över hela världen.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:


Johan Olsson, VD
Telefon: +46 735 215580
E-post: ir@enersize.com

Alexander Fällström, Styrelseordförande
Telefon: +46 703 070914
E-post: alexander.fallstrom@enersize.com

Om Enersize


Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB

Bifogade filer

Enersize Godkänd som en Del av "Energy Efficiency Movement" som nu blir en Stiftelse