Enersize – Business Sweden möte ang Polen med fokus på kundmöte

Enersize har under senaste året arbetat med Business Sweden i projektet EPHIA som börjar närma sig kundfasen. Under måndagen inleds kundmötes fasen och vi ser framför oss ett högt tempo under maj och juni i projektet för att nå fram till de uppsatta målen med kunder och partners på den polska marknaden.

Enersize ser att den polska marknaden är till stor del lik den svenska och det industriella behovet av att minska energiförbrukningen och minska klimatpåverkan är mycket hög, högre än i Sverige till följd av en mycket smutsigare energiproduktion. Tillsammans med Business Sweden gör vi nu en riktad insats på dessa och som tidigare aviserat har vi även fått stöd från region Skåne att fortsätta bearbetningen mot den polska marknaden. Det ger oss en bra potential i vårt fortsatta byggande för att på sikt nå hela Europa.

Målsättningen är att avsluta förberedelserna i sommar för att kunna under hösten på allvar arbeta mot kunder både försäljnings och leveransmässigt.

”Dagens möte är kickoff för den verkliga kundfasen och vi ser stor potential på marknaden och med stöd av Business Sweden får vi en öppning som underlättar våra kontakter. Målsättningen är att vi ska ha projektet klar under sommaren för att sedan kunna se frukten av vårt arbete under hösten.”, säger PL, Stefan Åkesson, Enersize

"Den polska industrisektorn, som står för cirka 25-30 % av landets BNP och sysselsätter runt 30 % av arbetskraften, erbjuder en lovande marknad för Enersize. Med sitt fokus på fordonsindustri, elektronik och maskintillverkning, i kombination med stark tillväxt och hög exportandel, ligger Polens industri i linje med Enersizes satsning på energieffektivisering inom tryckluftssystem. Det är som sagt snarlikt den svenska marknaden och det är också därför vi tillsammans med Business Sweden och Energimyndigheten valda att fokusera just på Polen.", Säger Vd Johan Olsson, Enersize

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:


Johan Olsson, VD
Telefon: +46 735 215580
E-post: ir@enersize.com

Alexander Fällström, Styrelseordförande
Telefon: +46 703 070914
E-post: alexander.fallstrom@enersize.com

Om Enersize


Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB

Bifogade filer

Enersize – Business Sweden möte ang Polen med fokus på kundmöte