edyoutec AB: edyoutec – Wegesrand utvecklar digital rehabiliteringsplattform för det tyska försäkringsbolaget DRV

Pressmeddelande 24 januari 2024edyoutecs dotterbolag Wegesrand har färdigutvecklat och lanserat den digitala rehabiliteringsplattformen Mico för det tyska försäkringsbolaget DRV.

Den digitala plattformen Mico ska genom individanpassade, och ibland lekfulla, övningar motivera rehabiliteringsklienter att i ännu högre grad utnyttja de rehabiliteringstjänster som de tyska pensionsförsäkringsbolagen Oldenburg-Bremen, Bund och Braunschweig-Hannover erbjuder för sin egen hälsoutveckling.

Målet är att effektivare nå de grupper av försäkrade som har genomgått medicinsk behandling under en längre tid och som är osäkra på i vilken utsträckning de kommer att kunna återgå till arbetet. Varje år genomförs över en miljon medicinska och yrkesinriktade rehabiliteringsprogram på uppdrag av den tyska pensionsförsäkringen (DRV). Detta gör den till den största leverantören av rehabiliteringstjänster i Tyskland.

Med Mico får blivande rehabiliterare en förberedelse för medicinsk rehabilitering som är skräddarsydd efter deras behov, hinder och färdigheter; kontakt med en rehabiliteringscoach är också möjlig. Syftet är att öka rehabiliteringsmotivationen och tillfredsställelsen hos målgruppen. Förutom ljud och video används även spelbaserade koncept och gamification-element.

Stöd- och interaktionsverktyget i Mico har en modulär struktur och täcker de viktigaste ämnena i rehabiliteringsprocessen: mål, behov, information och reflektion, interaktion och kommunikation. Deltagarna har också tillgång till ytterligare förslag som checklistor och att göra-listor, samt vittnesmål från andra rehabiliterare. Plattformen innehåller också viktiga länkar till hälsoinformation och rehabiliteringskliniker.

Wegesrands projektledare, Paul Lanzendorf, kommenterar:

"De spelbaserade metoderna för rehabilitering utvecklades redan på 1980-talet och har idag fått en enorm betydelse. Gamification har stor potential att öka motivationen hos deltagarna och möjliggöra en effektiv behandlingsprocess."

DRV Oldenburg-Bremens, Linda Richter, kommenterar:

"Med Mico får vi en digital rehabiliteringsplattform vars arkitektur ger oss frihet att anpassa innehållet. Detta är en förutsättning för produktens livslängd och högfrekventa användning. Vi är mycket nöjda med samarbetet med Wegesrand och ser fram emot att fortsätta utveckla vårt digitala erbjudande med den expertis de har att erbjuda."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, edyoutec AB
E-post: eric@edyoutec.com
Telefon: +46 70 780 52 00

Om edyoutec

edyoutec är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, EdTech och spel. Inom vertikalen EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som edyoutec har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel ("F2P") inom mobilspel för Android och iOS.

För mer information, se edyoutecs webbplats www.edyoutec.com