edyoutec AB: edyoutec kommunicerar finansiella mål för 2024

Pressmeddelande 4 mars 2024edyoutec AB har fastställt finansiella mål avseende 2024 för sin tyska dotterkoncern (Wegesrand).

edyoutec förvärvade Wegesrand under oktober 2022. För 2023 uppgick de fakturerade intäkterna för Wegesrand till cirka 24,3 MSEK, vilket låg i paritet med 2022. Wegesrand har inlett 2024 starkt och orderingången under årets första två månader uppgår redan till cirka 8,5 MSEK.

Wegesrand upplever en betydligt ökad aktivitet och efterfrågan på den tyska marknaden, inte bara för Wegesrand utan även generellt. edyoutec bedömer att denna ökade orderingång och aktivitet på den tyska marknaden är uthållig och kommer bestå under i vart fall hela innevarande år. Mot bakgrund av detta och med beaktande av pågående kostnadseffektiviseringar i Tyskland, har edyoutecs styrelse fastställt följande finansiella mål för Wegesrand avseende 2024:

  • Omsättning om minst 32 MSEK (enbart Wegestrand-koncernen)
  • EBITDA om minst 5 MSEK (enbart Wegesrand-koncernen)

Detta finansiella mål avser enbart Wegesrands traditionella konsultverksamhet. Utöver denna målbild ser edyoutec en stor intäktspotential både från speltitlarna King Royale och Tank Operations samt plattformarna Rail Experience och AppLeMat. Intäkter från speltitlarna och plattformarna ingår således inte i det fastställda finansiella målet.

Wegesrand erhåller löpande såväl stora som små uppdrag. edyoutec har tidigare valt att i sin informationsgivning offentliggöra utvalda delar av dessa uppdrag. edyoutec avser nu att i stället offentliggöra endast sådana ordrar och uppdrag som kan förväntas påverka det uppställda finansiella målet samt kommentera detta i bolagets delårsrapporter. Därutöver kan enskilda uppdrag komma att offentliggöras om edyoutec bedömer att det är av särskilt intresse, t ex på grund av att ett nytt uppdrag kan förväntas leda till andra uppdrag. edyoutec bedömer att detta kommer underlätta bedömningen av denna del av edyoutecs verksamhet.

edyoutecs VD, Eric de Basso, kommenterar:

"Det är glädjande att se hur starkt våra tyska dotterbolag presterat under inledningen av 2024 och vilken aktivitet det blivit på den tyska marknaden. I mitt VD-ord i bokslutskommunikén kallade jag detta "Microsoft-effekten", som fortsätter att märkas påtagligt."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, edyoutec AB
E-post: eric@edyoutec.com
Telefon: +46 70 780 52 00

Denna information är sådan information som edyoutec AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-03-04, kl. 16:05.

Om edyoutec

edyoutec är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, EdTech och spel. Inom vertikalen EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som edyoutec har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel ("F2P") inom mobilspel för Android och iOS.

För mer information, se edyoutecs webbplats www.edyoutec.com