edyoutec AB: Edyoutec AB: edyoutec tar upp lån om 4.5 MSEK i syfte att återbetala del av tidigare lån samt aktivera due-diligence process

Pressmeddelande 23 april 2024Idag, den 23 april 2024, har edyoutec AB ("edyoutec" eller "Bolaget") ingått ett låneavtal om 4.5 MSEK med 18 månaders löptid ("Lånet").

Lånet

Bolaget har tagit upp ett lån om 4.5 MSEK i syfte att finansiera due-diligence av Målbolaget samt återbetala del av tidigare skuld. Långivaren är Pontus & Partner i Örebro Förvaltning AB. Lånet löper med en årsränta om 14 procent och en löptid om 18 månader. 

Bakgrund och motiv

I december 2023 ingick edyoutec en avsiktsförklaring om att förvärva ett tysk edtech-företag ("Målbolaget"). Med erhållen finansiering genom Lånet avser edyoutec nu att fördjupa förvärvssamtalen med Målbolaget. En grundläggande del av förvärvet är att edyoutec har genomfört en sedvanlig due-diligence av Målbolaget, en sådan process är tids-och kostnadskrävande varför Lånet till viss del kommer användas till att genomföra due-diligence av Målbolaget.

Vidare har edyoutec sedan november 2023 ett utestående lån till Exelity AB. I samband med upptagande av Lånet kommer 2.5 MSEK av lånet till Exelity AB återbetalas. Resterande del av lånet kommer återbetalas enligt tidigare ingångna villkor.

Eric de Basso, VD, kommenterar:

"Jag är väldigt tillfreds med att kunna ta upp ett nytt lån till fördelaktiga villkor som möjliggör accelererade aktiviteter för att fullborda det potentiella förvärvet."

Denna information är sådan information som edyoutec AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-04-23, kl. 08:30.

Rådgivare

edyoutec har anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare i samband med anskaffandet av Lånet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, edyoutec AB
E-post: eric@edyoutec.com
Telefon: +46 70 780 52 00

Om edyoutec

edyoutec är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, EdTech och spel. Inom vertikalen EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som edyoutec har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel ("F2P") inom mobilspel för Android och iOS.

För mer information, se edyoutecs webbplats www.edyoutec.com