DBP International AB: europeiskt patent för teknikplattformen BeloGal® är beviljad

   

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP" eller "Bolaget", org.nr 556991-6082) har idag, den 29 maj 2024, fått information om beviljande av europeisk patentansökan för organspecifik administrering av hydrofila cancerläkemedel till levern. Det gäller, bland annat, ett av bolagets frontline produkter SA-033 för behandling av cancer i lever som bygger på teknikplattformen BeloGal®. Patentgodkännandet innebär ett skydd för produkten i 26 länder inom det europeiska patentverket (EPO) minst till år 2035.

"Det beviljade patentet avser den geografiskt viktigaste marknaden i världen och vi har nått ett viktigt delmål för kommersialiseringen av vår frontlineprodukt SA-033 för behandling av cancer i levern", kommenterar Igor Lokot, VD för Double Bond Pharmaceutical.

Mer om SA-033: SA-033 är den första läkemedelskandidaten som DBP har utvecklat med hjälp av sin innovativa drug-delivery-teknologi BeloGal®. Genom att den innovativa formuleringen styr doxorubicin till levern ökar koncentrationen av den aktiva substansen i det önskade målorganet vilket förbättrar effektiviteten och minskar de toxiska biverkningarna som är vanliga vid systemisk (helkropp-) cellgiftsbehandling.

Mer om BeloGal®: BeloGal® är DBPs innovativa drug-delivery plattform som styr läkemedel till det organ var läkemedel behöver verka.

Denna information är sådan som DBP är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-29 07:30 CET.