DBP International AB: Brasilianskt patent för Temodex/SI-053 beviljas

  Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP" eller "Bolaget", org.nr 556991-6082) har i dag den 23 januari 2024 fått patentansökan beviljad i Brasilien gällande bolagets främsta produkt Temodex/SI-053.

Patentgodkännandet innebär ett skydd för teknologin och produkten i Brasilien minst till år 2036.

"Detta är en viktig milstolpe gällande utvecklingen av SI-053, att få produkten patenterad. Det är väldigt bra nyheter för företaget speciellt nu innan de kliniska försöken ska inledas", kommenterar Igor Lokot, CEO av DBP. -" Vi har dessutom fler pågående ansökningar för ytterligare marknader."

Om SI053/Temodex: Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid utvecklat av RI PCP i Minsk i Belarus, är registrerad i Belarus som en förstahandsbehandling av glioblastom sedan år 2014. Temodex förvärvades av DBP hösten 2015 och utvecklas nu under namnet SI-053 i DBP:s pipeline för att nå såväl den europeiska som den globala marknaden. SI-053 förbereds sedan förvärvet för att gå igenom alla de tester och prövningar som behövs för att bli ett registrerat läkemedel mot hjärncancer både i EU och globalt.

Videopresentation: https://youtu.be/v1YLyyUS7DA  

  

Denna information är sådan som DBP är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-01-23 07:30 CET.