DBP: Double Bond Pharmaceuticals International AB (publ) tidigarelägger offentliggörandet av finansiell rapport för Q1 2024

   

Double Bond Pharmaceuticals International AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publiceringen av den första kvartalsrapporten för 2024 till den 13 maj 2024. Anledningen till att bolaget tidigarelägger den finansiella rapporten är att rapporten kommer att bli klar snabbare än förväntat. Tidigare kommunicerat datum för publicering var den 24 maj 2024.