DBP: Double Bond Pharmaceutical International AB publicerar årsredovisning för 2023

   

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) har idag, torsdag den 4 april 2024, publicerat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2023 på bolagets webbplats, www.doublebp.com.

Årsredovisningen bifogas även i sin helhet i detta pressmeddelande och distribueras per post till aktieägare som begär detta.