CYBER 1: CYBER1 – Starkt avslut på 2023 – Mangold Insight Analys

Mangold uppdaterar cybersäkerhetsbolaget Cyber Security 1 ("CYBER1") efter det fjärde kvartalet 2023. Intäkterna ökade till  18,8 (16,2) miljoner euro under det fjärde kvartalet, motsvararande en tillväxt om cirka 16 procent. Samtidigt förbättrades bruttomarginalen till 25 (20) procent under kvartalet. EBITDA uppgick till cirka 1,4 (-0,5) miljoner euro vilket är en väsentlig förbättring jämfört med samma period föregående år. EBITDA-marginalen uppgick till 7,3 procent vilket var ett starkt avslut på 2023. För helåret låg EBITDA i linje med vår prognos och EBITDA-marginalen blev 1,2 procent. Dock blev resultatet betydligt lägre än väntat eftersom bolaget belastades av en engångspost relaterat till nedlagda dotterbolag.

CYBER1:s kassa uppgick till 728 tusen euro, motsvarande cirka 8,2 miljoner kronor vid slutet av det fjärde kvartalet. Därtill genomförde  CYBER1 en riktad emission till ett pris om 0,150 euro per aktie i slutet av februari. Det följde av att en långivare valt att konvertera lånet som gavs i januari om 750 000 euro till aktier till en premie på 7,3 procent. Därutöver refinansierades tidigare lån vilket gjort att löptiden förlängts till 15 augusti 2025. Givet refinansieringen och med ett positivt EBIT för 2023 ser vi att CYBER1 är på rätt väg att kunna förbättra sina marginaler kommande år. 
Mangold sänker riktkursen till 0,040 (0,045) euro per aktie. Sänkningen beror på att antalet aktier ökat sedan föregående analys. För att riktkursen ska nås behöver CYBER1 fortsätta förbättra marginalerna och nå lönsamhet på helårsbasis under 2024.