ChargePanel – Laddar för tillväxt – Mangold Insight Analys

Mangold inleder bevakning av greentech-bolaget ChargePanel med rekommendationen Köp. Riktkursen sätts till 3,50 kronor per aktie på 12 månaders sikt. Det motsvarar en uppsida om 130 procent. ChargePanel har utvecklat en SaaS-plattform för laddningsstationer vilken säljs som en "white label"-lösning till B2B-kunder. ChargePanel har nästan dubblerat intäkterna till 8,8 (4,6) miljoner kronor under 2023 jämfört med 2022, samtidigt som kostnadsbasen minskat. Mangold ser det som ett tecken på skalbarhet och förväntar oss att bolaget successivt förbättrar marginalerna och når lönsamhet 2026.

EU ska införa säljstopp för fossildrivna bilar från och med 2035 och laddningsinfrastrukturen behöver byggas ut kraftigt för att klara detta. Mangold räknar med att den strukturella marknadstillväxten kommer driva ChargePanels expansion. Därtill har bolaget lyckats skaffa större kunder som PostNord och Securitas via sina företagskunder vilket vi menar visar på konkurrenskraften i ChargePanels erbjudande. Marknaden för laddningsstationer av elektriska fordon väntas växa med cirka 29 procent (CAGR) årligen fram till och med 2032. Utöver detta ökade antalet laddningspunkter med 55 procent under 2022 vilket visar på den starka marknadstillväxten. 
Mangold har värderat ChargePanel med en DCF-modell och genomfört en scenarioanalys med olika tillämpade försäljningsnivåer och avkastningskrav. Värderingsspannet uppgår till 2,24 och 5,31 kronor per aktie.