ChargePanel – Flygande start på året – Mangold Insight Analys

Mangold uppdaterar sin syn på greentech-bolaget ChargePanel efter det första kvartalet 2024. ChargePanel har utvecklat en SaaS-plattform för laddningsstationer vilken säljs som en "white label"-lösning till B2B-kunder. ChargePanels intäkter ökade till 3,5 (2,0) miljoner kronor under det första kvartalet 2024 jämfört med samma period ifjol. Intäkterna var 23 procent högre än vår prognos för kvartalet och tillväxttakten uppgick till 71 procent. 

ChargePanel hade 8,6 miljoner kronor i kassan i slutet av det första kvartalet 2024. Därutöver har bolaget kommande teckningsoptionsprogram av serie TO1 och TO2 som maximalt kan inbringa 45 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid lyckade teckningsoptionsprogram ser vi att ChargePanel kan ta sig till lönsamhet utan ytterligare kapitalanskaffningar. Mangold är finansiell rådgivare i transaktionerna. Personalkostnaderna minskade till 2,3 (2,8) miljoner kronor under kvartalet. Parallellt ökade övriga kostnader till 1,8 (1,0) miljoner kronor. Mangold har valt att sänka personalkostnader och höja övriga kostnader givet kostnadsutvecklingen. 

Mangold höjer riktkursen till 3,60 (3,50) kronor per aktie på 12 månaders sikt. Höjningen baseras främst på högre förväntade intäkter. Triggers för ChargePanel är signering av nya företagskunder.