CFO lämnar Tessin Nordic Holding AB (Publ) – Markus Näsholm utses till tillförordnad CFO

Alexandra El-Ghazaly, CFO för Tessin Nordic Holding AB (Publ) sedan 2021, har meddelat att hon lämnar sin tjänst och bolagets koncernledning för nya utmaningar. Till tillförordnad CFO utses Markus Näsholm.

Markus Näsholm, som haft rollen som interim CFO för Tessin Nordic Holding AB (Publ) under Alexandra El-Ghazalys föräldraledighet under 2023, tillträder tjänsten under innevarande kvartal. Markus Näsholm har en gedigen erfarenhet från seniora positioner inom finansområdet och kommer kombinera uppdraget med sin nuvarande roll som CFO på NFT Ventures AB.

”Jag vill tacka Alexandra El-Ghazaly för hennes stora engagemang och önska henne lycka till. Samtidigt önskar jag Markus Näsholm välkommen tillbaka till Tessin som sedan tidigare är involverad i arbetet att ansluta ytterligare institutionellt kapital”, säger Heidi Wik, vd Tessin Nordic Holding AB (Publ).

”Jag är stolt över att ha fått vara del av och bidragit till Tessins utvecklingsresa de senaste fem åren. Tessin är ett fantastiskt bolag med hög kompentens och stark företagskultur. Jag ser framemot att följa bolagets resa framöver som aktieägare och det känns tryggt att Tessin är väl positionerat för framtiden”, säger Alexandra El-Ghazaly.

Kontakter

Heidi Wik
Verkställande Direktör, Tessin Nordic Holding Ab (Publ)

+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2023 hade Tessin över 63 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat över 5,5 miljarder kronor i finansiering till mer än 500 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 8 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 4,0 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till över 10,00%

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Tessin Nordic Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-05-14 18:00 CEST.

Bifogade bilder

Markus Näsholm

Bifogade filer

CFO lämnar Tessin Nordic Holding AB (Publ) – Markus Näsholm utses till tillförordnad CFO