Cardeons portföljbolag Lumito har CE-märkt sin första produkt SCIZYS

Lumito har CE-märkt bolagets första produkt SCIZYS. CE-märkningen av SCIZYS är en viktig milstolpe för Lumito och innebär att försäljning för den histopatologiska forskningsmarknaden kan påbörjas. SCIZYS S1 uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i EUs maskindirektiv 2006/42/EG.

Det interna arbete som krävdes för att kunna CE-märka produkten efter mottagen slutrapport från det oberoende testinstitutet Nemko slutfördes under torsdagen, och en ”Declaration of Conformity” är nu signerad. Detta innebär att SCIZYS S1 nu uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i EUs maskindirektiv 2006/42/EG. Lumito försäkrar också att SCIZYS S1 uppfyller följande EU-direktiv: lågspänningsdirektivet (2014/35/EU), EMC-direktivet (2014/30/EU) samt RoHS-direktivet (2011/65/EU + 2015/863).

”Det är med en otrolig stolthet och stor glädje som vi nu efter lång tids hårt arbete med typtestningen, har fått det bekräftat att vi uppfyller alla de krav som ställs för att kunna CE-märka en produkt riktad mot forskningsmarknaden. Detta, tillsammans med den tekniska dokumentationen, gör att vi äntligen kunnat signera en Declaration of Conformity och därmed CE-märka Lumitos första produkt SCIZYS. Vi är nu redo att erbjuda kunder vår lösning och bolaget går helt in i en kommersiell fas”, kommenterar Lumitos VD Mattias Lundin.

En CE-märkning för en produkt riktat mot forskning är en självdeklarerande CE-märkning och innebär att Lumito själva skrivit under en försäkran om överenskommelse, en så kallad Declaration of Conformity.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: +4676-868 45 09

För ytterligare information avseende Cardeon, kontakta:
Masoud Khayyami, VD Cardeon AB, E-mail:ir@cardeon.se
Amudova AB är Cardeons Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Om oss
Cardeon är ett svenskt investmentbolag grundat 2006 som, sedan fusionen den 24 november 2022, investerar i innovativa företag och startups inom medicinteknik och lifescience. Bolagets affärsidé är att genom investeringar bistå i utvecklingen av en idé sprungen ur ett forskningsresultat till kommersiell produkt. Målbolagen ska bedömas ha potential att förändra den globala marknaden. Cardeon investerar i både noterade och onoterade företag.

Bifogade filer
Cardeons portföljbolag Lumito har CE-märkt sin första produkt SCIZYS