Cardeon avyttrar sitt innehav i Neola Medical och frigör likviditet

Cardeon AB (publ) har avyttrat hela sitt innehav i Neola Medical AB (publ) vilket tillför bolaget 4,3 MSEK i likviditet.

Cardeon har avyttrat hela sitt innehav i Neola Medical för 1,80 SEK per aktie. Avyttringen har i huvudsak skett utanför börsen till några av Neolas större aktieägare.

Aktiernas bokförda värde vid avyttringstillfället uppgick till 4,7 MSEK eller motsvarande 1,95 SEK per aktie. Innehavets andel av den totala portföljen i Cardeon uppgick till mindre än 5%.

”Cardeon har varit aktiva ägare sedan 2021 och bidragit med både kapital och kunskap till Neolas utveckling. Vi är tacksamma över att ha haft Cardeon som ägare under dessa för bolaget viktiga år”, säger Hanna Sjöström, VD Neola Medical.

”Neola Medical är ett intressant bolag med stor potential men vi ser, givet Cardeons totala portfölj- och kapitalallokering, att det är rätt beslut att avyttra vårt innehav för vidare satsningar framåt”, säger Masoud Khayyami, VD Cardeon.

För ytterligare information avseende Cardeon, kontakta:
Masoud Khayyami, VD Cardeon AB, E-mail:ir@cardeon.se
Amudova AB är Cardeons Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Om oss
Cardeon är ett svenskt investmentbolag grundat 2006 som, sedan fusionen den 24 november 2022, investerar i innovativa företag och startups inom medicinteknik och lifescience. Bolagets affärsidé är att genom investeringar bistå i utvecklingen av en idé sprungen ur ett forskningsresultat till kommersiell produkt. Målbolagen ska bedömas ha potential att förändra den globala marknaden. Cardeon investerar i både noterade och onoterade företag.

Bifogade filer
Cardeon avyttrar sitt innehav i Neola Medical och frigör likviditet