CapSek publicerar idag, den 18 mars, bolagets årsredovisning för 2023

Årsredovisningen finns tillgänglig på

https://capsek.se/wp-content/uploads/2024/03/AR-RB-CapSek-2023-01-01-2023-12-31.pdf

För mer information, kontakta:
Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB
Northern CapSek Ventures är ett annorlunda riskkapitalbolag, som hittar och investerar i spännande techbolag utanför storstadsregionerna. Bolaget, som är noterat på NGM Nordic SME, är en aktiv ägare och bistår med nätverk, rådgivning, partnerskap och affärsutveckling. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för investeringarna är digitaliseringen av samhället, exempelvis Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). CapSek investerar i både onoterade och noterade företag. Bolaget har kontor i Göteborg och Piteå. CapSek öppnade kontoret i Piteå i januari 2023 för att hjälpa små och medelstora techbolag som verkar i Sveriges norra tillväxtkluster. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bifogade filer
ÅR & RB CapSek 2023 01 01 2023 12 31