Brilliant Future – Omställning mot SaaS-bolag fortsätter – Mangold Insight Analys

Brilliant Future, med en kund- och medarbetarundersökningsplattform, ökade nettoomsättningen till 89,0 (79,6) miljoner kronor under 2023. Det var 12 procent högre jämfört med ifjol och 4 procent under Mangolds prognos. Även nettoomsättningen under det fjärde kvartalet var lägre än prognos, om cirka 5 procent. En avsvalnad ekonomi, med förskjutna säljprocesser, förklarar de minskade intäkterna. Positivt var att årliga återkommande intäkter (ARR) uppgick till 66,8 miljoner kronor 2023, en ökning med 25 procent sett till samma period ifjol. Tillväxten var 1 procent högre jämfört med föregående kvartal. Kostnadsmassan minskade och EBIT förbättrades till -11,6 (-32,1) miljoner kronor. Det var en lägre EBIT-förlust än Mangold räknat med.

Migreringen av kunder från den gamla plattformen för medarbetarundersökningar till den nya har slutförts. Den äldre plattformen stängdes ner vid årsskiftet och den nya erbjuder abonnemangstjänster. Omställningen till ett renodlat SaaS-bolag är på god väg, där cirka 75 procent av de totala intäkterna är återkommande. Samtidigt väntas utvecklingen av plattformen och lanseringen av nya produkter leda till en effektivare affär. Det bevisas i den minskade kostnadsbasen samt ökande ARR under 2023.   

Mangold reviderar riktkursen till 11,00 (12,80) kronor per aktie, motsvarande en uppsida om över 100 procent. Försäljningen var något lägre än prognos, medan kostnadsbasen var lägre än väntat. Omställningen till ett renodlat SaaS-bolag väntas förbättra marginalerna.