Brilliant Future AB (Publ): Offentliggörande av årsredovisning för 2023

"Året som gått har varit en resa av utmaningar och möjligheter. Vi har stått inför en orolig omvärld med krig i vår närhet, förändrade marknadsförhållanden och en alltmer digitaliserad värld. Trots detta har vi fortsatt att driva vår verksamhet framåt med beslutsamhet och kreativitet genom ett antal viktiga initiativ där jag vill lyfta vår produktinnovation och kostnadseffektivitet som två av de mest framträdande. Detta gör att vi under året har stärkt vår position avsevärt och tagit viktiga steg mot lönsamhet.

Som så många andra företag i Sverige har även vi känt av det rådande ekonomiska läget, vilket har bidragit till att vi tyvärr inte nådde upp till våra förväntningar vad gäller fakturerad försäljning. Genom att fokusera på kundrelationer, innovation och produktkvalitet har vi dock lyckats behålla de allra flesta av våra kunder och även attrahera många nya."  Ingress till VD har ordet av Ulrika Jonsson.

Årsredovisningen går att finna under finansiella rapporter på bolagets hemsida:
https://investor.brilliantfuture.se/finansiella-rapporter/

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Jonsson, vd, Brilliant Future
ulrika.jonsson@brilliantfuture.se / +46 (0) 73 - 408 27 05

Vid intresse av intervju, kontakta:
Alexandra Vass, presskontakt Brilliant Future
alexandra@aderstennorlin.com / +46 (0) 70 - 771 51 65

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.se, www.mangold.se

Om Brilliant Future
Brilliant är en av marknadens främsta plattform för stärkta kund- och medarbetarrelationer. Med 25-års erfarenhet förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter som hjälper organisationer att maxa sin fulla potential och stärka relationen till kunder och medarbetare. Det resulterar i faktabaserade beslut, ett helhetsperspektiv och en starkare affär. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.brilliantfuture.se

Bifogade filer

Brilliant-Future-AB-Publ-Offentilggorande-av-arsredovisning-f.pdf
Brilliant-Future-AB-Publ-Arsredovisning-2023.pdf