Brilliant Future AB (Publ): Fakturerad försäljning och ARR för Q1 samt 2024

Fakturerad försäljning uppgick för Q1 2024 till 23 069 TSEK (27 028), vilket motsvarar en minskning från föregående år med 3 959 TSEK eller 14,6 %. Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid utgången av kvartalet till 67 725 TSEK (59 458) vilket motsvarar en ökning från föregående år med 13,9 % och en ökning jämfört med föregående kvartals utgång om 66 841 TSEK med 884 TSEK eller 1,3 %.

Fakturerad försäljning uppgick för Q1 2024 till 23 069 TSEK (27 028), vilket motsvarar en minskning från föregående år med 3 959 TSEK eller 14,6 %.

Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid utgången av kvartalet till 67 725 TSEK (59 458) vilket motsvarar en ökning från föregående år med 13,9 % och en ökning jämfört med föregående kvartals utgång om 66 841 TSEK med 884 TSEK eller 1,3 %.

"Trots att vi under det första kvartalet har sett en högre aktivitet på marknaden jämfört med hösten 2023, med fler kunddialoger och snabbare beslutsprocesser, så nådde vi inte upp till våra försäljningsmål. Vi är dock optimistiska inför kommande kvartal då vi nu ser tydliga tecken på en stabilare försäljningsutveckling på grund av genomförd migration och lansering av nya produkter." säger Ulrika Jonsson, VD på Brilliant Future.

 Fakturerad försäljning och ARR redovisas så snart de är fastställda efter kvartalsslut. Kvartalsrapporten i sin helhet presenteras enligt vår finansiella kalender: https://investor.brilliantfuture.se/finansiell-kalender/

För ytterligare information kontakta

Ulrika Jonsson, VD
Tel: +46 73 408 27 05
E-post: ulrika.jonsson@brilliantfuture.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.se, www.mangold.se

Denna information är sådan information som Brilliant Future AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2024 kl.12.30.

Om Brilliant Future
Brilliant är en av marknadens främsta plattform för stärkta kund- och medarbetarrelationer. Med 25-års erfarenhet förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter som hjälper organisationer att maxa sin fulla potential och stärka relationen till kunder och medarbetare. Det resulterar i faktabaserade beslut, ett helhetsperspektiv och en starkare affär. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.brilliantfuture.se

Bifogade filer

Brilliant-Future-AB-Publ-PM-fakturering-och-ARR-Q1-2024.pdf