Brilliant Future AB (Publ): Fakturerad försäljning och ARR för det andra kvartalet 2024

Fakturerad försäljning uppgick för det andra kvartalet 2024 till 20 448 TSEK (21 412), vilket motsvarar en minskning från föregående år med 964 TSEK eller 4,5 procent. Under det första halvåret uppgick försäljningen till 43 517 TSEK, en minskning med 4 923 TSEK eller 4,9 procent.

Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid utgången av kvartalet till 71 795 TSEK, enligt den uppdaterad beräkningsmodell som annonserades i pressmeddelande den 20 juni 2024: https://investor.brilliantfuture.se/pressmeddelanden/?slug=brilliant-future-ab-publ-brilliant-future-byter-till-bran-15636

Förändringen av beräkningsmodell genomfördes samband med byte av CRM-system vid maj månads utgång. Vid den tidpunkten uppgick ARR till 69 452 TSEK respektive 71 220 TSEK enligt det gamla respektive det nya sättet att räkna.

Baserat på den gamla beräkningsmodellen uppgick ARR vid utgången av det andra kvartalet 2023 till 66 271 TSEK och vid utgången av det första kvartalet 2024 till 67 725 TSEK.

"Trots tuffa jämförelsetal mot Q2 2023 kan vi konstatera att vi taktar enligt den plan som vi har satt för 2024. Det råder fortfarande en försiktighet på marknaden så det är glädjande att se att våra produktnyheter under året har tagits emot väl, både hos befintliga och nya kunder. Med den förändrade modell för ARR beräkning som är implementerad är vi nu också mer jämförbara med andra SaaS-bolag, vilket ger oss en mer rättvisande beskrivning av vår affär." säger Ulrika Jonsson, VD på Brilliant Future.

Fakturerad försäljning och ARR redovisas så snart de är fastställda efter kvartalsslut. Kvartalsrapporten i sin helhet presenteras enligt vår finansiella kalender: https://investor.brilliantfuture.se/finansiell-kalender/

För ytterligare information kontakta

Ulrika Jonsson, VD
Tel: +46 73 408 27 05
E-post: ulrika.jonsson@brilliantfuture.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.se, www.mangold.se

Denna information är sådan information som Brilliant Future AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2024 kl.14.00.

Om Brilliant Future
Brilliant är en av marknadens främsta plattform för stärkta kund- och medarbetarrelationer. Med 25-års erfarenhet förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter som hjälper organisationer att maxa sin fulla potential och stärka relationen till kunder och medarbetare. Det resulterar i faktabaserade beslut, ett helhetsperspektiv och en starkare affär. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.brilliantfuture.se

Bifogade filer

Brilliant-Future-AB-Publ-PM-fakturering-och-ARR-Q2-2024.pdf