Brilliant Future AB (Publ): Brilliant Future byter till branschstandard vid beräkning av ARR

För att bli mer jämförbart med andra SaaS-bolag byter Brilliant Future beräkningsmodell av ARR (Årligen Återkommande Abonnemangsintäkter) till MRR (Månatliga Återkommande Abonnemangsintäkter) gånger 12.

Brilliant Future har under det första halvåret 2024 arbetat målinriktat med att implementera interna processer i syfte att säkerställa en skalbar tillväxt. Detta har bland annat inneburit en övergång till en ny abonnemangs- och faktureringsplattform som är skapad för B2B SaaS-bolag. I samband med detta har Brilliant Futures ledning beslutat att följa branschstandard inom SaaS och ändra beräkningen av ARR (Årligen återkommande intäkter) till MRR (Månatligen Återkommande Abonnemangsintäkter) gånger 12, där sista månaden per kvartal används som beräkningsmånad.

Brilliant Future har på grund av systembytet inte möjlighet att påvisa rättvisande historiska data för den nya beräkningen, vilket medför att kommande rapportering via både pressmeddelande och kvartalsrapport kommer att innehålla jämförelsetal som ej har samma beräkningsgrund.

"Att stärka bolagets skalbarhet är helt naturligt för oss och något vi har arbetat med under en längre tid. Det steg vi nu har tagit innebär en uppdatering av både processer och system, vilket möjliggör för oss att ytterligare fokusera organisationen mot affärsdrivande insatser.", säger Ulrika Jonsson, vd på Brilliant Future.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Jonsson, vd, Brilliant Future
ulrika.jonsson@brilliantfuture.se / +46 (0) 73 - 408 27 05

Vid intresse av intervju, kontakta:
Alexandra Vass, presskontakt Brilliant Future
alexandra@aderstennorlin.com / +46 (0) 70 - 771 51 65

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.se, www.mangold.se

Om Brilliant Future
Brilliant är en av marknadens främsta plattform för stärkta kund- och medarbetarrelationer. Med 25-års erfarenhet förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter som hjälper organisationer att maxa sin fulla potential och stärka relationen till kunder och medarbetare. Det resulterar i faktabaserade beslut, ett helhetsperspektiv och en starkare affär. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.brilliantfuture.se

Bifogade filer

Brilliant-Future-AB-Publ-Brilliant-Future-byter-till-branschs.pdf