BioStock: Prolight Diagnostics slutför design av testkort

Prolight Diagnostics har färdigställt designen för testkortet i Point-of-Care-systemet Psyros. Bolagets tillverkningspartner FlexMedical Solutions kommer att använda designen för att utveckla pilottillverkningsprocesser, vilket banar väg för klinisk validering i slutet av 2024.   - Det här är ett viktigt steg framåt i utvecklingsprocessen, säger COO Karl Bullen. 

Läs hela artikeln på biostock.se (https://www.biostock.se/):

https://www.biostock.se/2024/04/prolight-diagnostics-slutfor-design-av-testkort/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se