BioStock: Emission ska ta WntResearch till fas II-resultat

Efter lovande forskningsfynd och en ändrad studiedesign är WntResearch sedan i höstas igång med fas II-studien NeoFox. Den kliniska studien fortsätter med målsättningen att bekräfta dessa fynd för läkemedelskandidaten Foxy-5 vid tjocktarmscancer. Bolaget genomför just nu en företrädesemission av units, som i ett inledande skede ska tillföra bolaget 56 Mkr.

Läs hela artikeln på biostock.se (https://www.biostock.se/):

https://www.biostock.se/2024/01/emission-ska-ta-wntresearch-till-fas-ii-resultat/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se

Denna annons ska betraktas som marknadsföringsmaterial. Inbjudan att teckna units i företrädesemissionen i WntResearch sker endast genom det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts på www.wntresearch.com (https://www.emission.wntresearch.com/?utm_source=biostock&utm_medium=emissionsartikel&utm_campaign=biostock_+emissionsartikel). Finansinspektionens godkännande ska inte uppfattas som ett godkännande av de nya aktierna och teckningsoptionerna. Potentiella investerare rekommenderas läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas så att de fullt ut förstår de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i units.