BioStock: Alzinovas CSO kommenterar nya analysdata för ALZ-101 i Alzheimers sjukdom

Alzinova har genomfört en fördjupad analys av data från den första delen av den pågående fas Ib-studien i Alzheimers sjukdom, vilken indikerar att vaccineringen har en positiv effekt på biomarkörer associerade med Alzheimers sjukdom. Detta är mycket lovande, menar Alzinovas medgrundare och CSO Anders Sandberg, som i en intervju med BioStock framhåller att bolaget nu står bättre rustat inför kommande fas II-studier.

Läs hela intervjun med Anders Sandberg på biostock.se:

https://www.biostock.se/2024/04/alzinovas-cso-kommenterar-nya-analysdata-for-alz-101-i-alzheimers-sjukdom/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/