BioStock: Alzinovas avgående vd kommenterar bolagets potential

Alzinova närmar sig slutfasen av den kliniska fas Ib-studien med ALZ-101 för behandling av Alzheimers sjukdom, vilket kräver ytterligare finansiella resurser. Därför genomförs en företrädesemission på 34,4 miljoner kronor i juni. BioStock kontaktade avgående vd Kristina Torfgård för en kommentar.- Jag är övertygad om att Alzinova har goda chanser att bidra till ett nytt behandlingsparadigm för Alzheimers sjukdom, emissionen är ett nödvändigt steg för att nå dit.

Läs hela intervjun med Kristina Torfgård på biostock.se:

https://www.biostock.se/2024/05/alzinovas-avgaende-vd-kommenterar-bolagets-potential/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/