BioStock: Alzinova siktar på partnerskap för Alzheimerstudien

Alzinovas bokslutskommuniké för 2023 sammanfattar ett år som kröntes av framsteg i fas Ib-studien med vaccinkandidaten ALZ-101 i Alzheimer sjukdom. Stärkta av de positiva topline-resultaten har bolaget därmed tagit viktiga steg vidare mot kommande fas II-studier. BioStock vände sig till vd Kristina Torfgård och Business Development Director Sebastian Hansson för en kommentar.

Läs hela intervjun med Kristina Torfgård och Sebastian Hansson på biostock.se:

https://www.biostock.se/2024/03/alzinova-siktar-pa-partnerskap-for-alzheimerstudien/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/