BioStock: Alzinova får positiva besked från oberoende expertgrupp

Efter att ha erhållit en oberoende positiv säkerhetsgranskning har Alzinova nu grönt ljus att fortsätta sin kliniska fas Ib-studie med vaccinkandidaten ALZ-101 mot Alzheimers sjukdom. Parallellt pågår bolagets företrädesemission om drygt 34 Mkr för att finansiera den fortsatta utvecklingen.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2024/06/alzinova-far-positiva-besked-fran-oberoende-expertgrupp/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/