Biosergen AB: BioStock: Emission ska ta Biosergen till första effektdata i människa

Biosergen ingick nyligen ett samarbetsavtal med Alkem och avancerar sin svampdödande läkemedelskandidat BSG005 genom kliniska studier. Inför kommande fas II- och III-studier som ska finansieras av Alkem genomför Biosergen nu en företrädesemission om 40,5 miljoner kronor. Likviden ska bekosta en first-in-patient säkerhets- och effektstudie i en patientgrupp som i dag saknar behandlingsalternativ.

Läs hela artikeln på biostock.se (https://www.biostock.se/):

https://www.biostock.se/2024/03/emission-ska-ta-biosergen-till-forsta-effektdata-i-manniska/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se