Biosergen AB: BioStock: Biosergens vd ”det är ett globalt hälsohot som kräver handling”

Novo Nordisk Foundation, Wellcome och Bill & Melinda Gates Foundation satsar 300 miljoner USD för att stödja forskning som adresserar stora globala hälsohot, inklusive infektionssjukdomar. BioStock pratade med Tine Kold Olesen, vd för Biosergen, ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar läkemedel som riktar sig mot livshotande svampinfektioner, för att få hennes syn på detta partnerskap och hur det kan påverka små läkemedelsutvecklare som Biosergen.

Läs hela artikeln på biostock.se:
Biosergens vd "det är ett globalt hälsohot som kräver handling" - BioStock (https://www.biostock.se/2024/05/biosergens-vd-det-ar-ett-globalt-halsohot-som-kraver-handling/)
Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se